TRỰC TUYẾN
Hiện có 111 khách Trực tuyến

Đào tạo ngắn hạn

   Ngoài các chương trình đào tạo chính quy và liên thông các bậc từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Đại học, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ còn phối hợp các đơn vị khác thực hiện chức năng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và sản xuất dịch vụ (CSP), tại các điểm dạy nghề ở vùng xâu vùng đồng bào dân tộc trong chương trình của các dự án nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo,…

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 04 Tháng 3 2011 08:29)

 
Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Ngọc Hà