TRỰC TUYẾN
Hiện có 112 khách Trực tuyến

Đào tạo TCNN

Ở bậc Trung cấp chuyên nghiệp, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đào tạo các chuyên ngành như sau:

- Hệ chính qui:

  + Tin học

  + Điện Công nghiệp và Dân dụng

  + Sữa chữa và Khai thác Thiết bị Cơ khí

  + Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng

  + Công nghệ May và Thời trang

  + Cơ khí chế tạo

- Hệ vừa làm vừa học:

  + Tin học

  + Điện Công nghiệp và Dân dụng

  + Cơ khí chế tạo

  + Công nghệ May và Thời trang

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 04 Tháng 3 2011 10:47)

 
Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Ngọc Hà