Đào tạo Cao đẳng

Ở bậc Cao đẳng, hiện nay Khoa Kỹ thuật và công nghệ đang đào tạo các chuyên ngành thuộc các hệ đào tạo như sau

- Hệ chính qui:

  + Công nghệ thông tin

  + Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

  + Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (02 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ Kỹ thuật Ô tô)

  + Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

  + Công nghệ May (chuyên ngành Thiết kế và Kinh doanh thời trang)

  + Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa)

- Hệ vừa làm vừa học:

  + Công nghệ thông tin

  + Kỹ thuật Điện

  + Kỹ thuật Cơ khí

  + Kỹ thuật xây dựng

  + Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông

- Hệ liên thông:

  + Công nghệ thông tin

Trong năm 2011, Khoa Kỹ thuật và công nghệ đào tạo thêm ngành

  + Kinh tế gia đình (02 chuyên ngành: Nữ công gia chánh; Quản lý Kinh doanh ẩm thực Nam Bộ)

  + Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Cầu đường)

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 04 Tháng 3 2011 10:46)

 
Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Ngọc Hà
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017