Đào tạo Cao đẳng

Ở bậc Cao đẳng, hiện nay Khoa Kỹ thuật và công nghệ đang đào tạo các chuyên ngành thuộc các hệ đào tạo như sau

- Hệ chính qui:

  + Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông(Viễn thông; Tự động hóa).

  + Công nghệ thông tin.

  + Công nghệ kỹ thuật xây dựng(Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cầu đường).

  + Công nghệ kỹ thuật cơ khí(Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ khí chế tạo).

  + Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

- Hệ vừa làm vừa học:

  + Công nghệ thông tin

  + Kỹ thuật Điện

  + Kỹ thuật Cơ khí

  + Kỹ thuật xây dựng

  + Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông

- Hệ liên thông:

  + Công nghệ thông tin

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 25 Tháng 4 2017 15:03)

 
Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Ngọc Hà