Đào tạo Đại học

Ở bậc Đại học, hiện nay Khoa Kỹ thuật và công nghệ đang đào tạo các chuyên ngành thuộc các hệ đào tạo như sau

- Hệ chính qui:

  + Công nghệ thông tin

  + Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự Động hóa

  + Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (chuyên ngành Hệ thống Điện, Điện công nghiệp)

  + Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

- Hệ vừa làm vừa học:

  + Công nghệ thông tin

- Hệ liên thông:

  + Công nghệ thông tin

Trong năm 2011, Khoa Kỹ thuật và công nghệ đào tạo thêm chuyên ngành

  + Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông)

  + Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng (02 chuyên ngành: Xây dựng cầu đường; Công nghệ kỹ thuật máy công trình)

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 04 Tháng 3 2011 10:47)

 
Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Ngọc Hà
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017