Đào tạo Đại học

Ở bậc Đại học, hiện nay Khoa Kỹ thuật và công nghệ đang đào tạo các chuyên ngành thuộc các hệ đào tạo như sau

- Hệ chính qui:

  + Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa(Quang điện tử; Tự động hóa)

  + Công nghệ thông tin(Quản trị mạng, Công nghệ thông tin).

 + Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng(Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cầu đường; Máy công trình xây dựng)

  + Công nghệ kỹ thuật cơ khí(Cơ khí chế tạo máy; Cơ điện tử; Công nghệ ô tô)

  + Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Nhiệt điện;  Hệ thống điện; Điện công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông)

  + Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

  + Thiết kế công nghiệp

  + Hệ thống thông tin quản lý

  + Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

- Hệ vừa làm vừa học:

  + Công nghệ thông tin

- Hệ liên thông:

  + Công nghệ thông tin

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 22 Tháng 2 2018 11:25)

 
Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Ngọc Hà