THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 ĐỢT 2 NĂM 2016-2017

HĐ THI HỌC KỲ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HĐ THI HỌC KỲ KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                         
LỊCH THI LẦN 2 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2016-2017
Ngày đánh giá: từ ngày 12/02/2017 đến ngày 24/02/2017
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV Hình thức thi Thời gian Ghi chú
1 03 Phan Thế Hiếu DA14KDB
DA13DCN
Thực hành đo lường điện 12/02/2017 C21.101 Chiều 13:50 3 Thực hành 1 buổi  
2 01 Dương Minh Hùng TH15CKC Máy khí nén - Thuỷ lực 13/02/2017 D31.104 Tối 18:30 4 Tự luận 75  
3 01 Đặng Hoàng Vũ TH15CKC Quản lý & KT BT công nghiệp 15/02/2017 D31.106 Chiều 13:00 1 Tự luận 75  
4 04 Nguyễn Thái Sơn DA13TT Chuyên đề ASP.net 16/02/2017 C11.305 Chiều 13:50 1 Thực hành 1 buổi  
5 1 Phan Tấn Tài DA13CNOT Thực hành điện ô tô 2 16/02/2017 C41.102 Chiều 13:50 1 Thực hành 1 buổi  
6 2 Phan Tấn Tài TH15SOT TH hệ thống điều khiển ĐC 16/02/2017 C41.102 Chiều 13:50 2 Thực hành 1 buổi  
7 01 Đặng Hoàng Vũ TH15CKC Trang bị điện trong máy CN 18/02/2017 D31.102 Tối 18:30 3 Tự luận 90  
8 01 Dương Minh Hùng TH15CKC Thực hành tiện 2 19/02/2017 C31.104 Sáng 7:00 3 Thực hành 1 buổi  
9 1, 2 Dương Minh Hùng DA15CKC
DA15CNOT
Auto CAD căn bản 19/02/2017 C11.305 Chiều 13:00 14 Thực hành 1 buổi  
10 1 Phạm Minh Triết CA15CK Kỹ thuật điện - điện tử 20/02/2017 C91.206 Chiều 13:50 1 Thực hành 1 buổi  
11 01 Trần Song Toàn DA14DT Vi điều khiển 20/02/2017 C91.103 Chiều 13:50 4 Thực hành 1 buổi  
12 01 Trần Song Toàn DA15DT Phương pháp NC khoa học 20/02/2017 C91.103 Chiều 13:50 1 Báo cáo vấn đáp 1 buổi  
13 02 Huỳnh Văn Thanh TH15TMT TL XD&QT Webserver,Mailserver 20/02/2017 C51.202 Tối 18:30 5 Trắc nghiệm 60  
14 01 Nguyễn Thành Công DA15XD Cơ lý thuyết (XD) 20/02/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 90  
15 03 Trần Chương DA13DCN; DB13KDHT04 Kỹ thuật lập trình (DDL) 20/02/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Trắc nghiệm 80  
16 01, 02 Thạch Thị Viasana DA15KDA
DA15KDB
Điện tử cơ bản 20/02/2017 C51.202 Tối 18:30 20 Tự luận 90  
17 05 Huỳnh Văn Hiệp DE15XD10 Môi trường trong xây dựng 20/02/2017 C51.202 Tối 18:30 8 Tự luận 90  
18 01 Đặng Hoàng Vũ DA14CKC Trang bị điện trong máy CN 20/02/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 90  
19 3 Huỳnh Thị Mỹ Dung CA15XD
CA13XD
Cơ học đất 20/02/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 120  
20 02 Phạm Minh Đương DA14TT Công nghệ phần mềm 23/02/2017 C71.202 Sáng 7:00 1 Báo cáo vấn đáp 1 buổi  
21 03 Phạm Minh Đương CA14TT Lập trình ứng dụng Windows 23/02/2017 C71.202 Sáng 7:00 1 Báo cáo vấn đáp 1 buổi  
22 01 Nguyễn Ngọc Tiền CA15KD
CA14KD
Máy điện 21/02/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 120  
23 01 Trần Văn Điền DA14CKC Dao động trong kỹ thuật 21/02/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 60  
24 1 Đoàn Công Chánh CA14XD
CA13XD
Dự toán công trình 21/02/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 90  
25 02 Dương Ngọc Vân Khanh TH15TMT Quản trị mạng Windows 21/02/2017 C51.202 Tối 18:30 3 Trắc nghiệm 60  
26 05 Bùi Phước Hảo DE15XD10 Cấp thoát nước 21/02/2017 C51.202 Tối 18:30 18 Tự luận 120  
27 01 Dương Ngọc Vân Khanh CA15TT Quản trị mạng 21/02/2017 C51.202 Tối 18:30 4 Trắc nghiệm 60  
28 2 Khấu Văn Nhựt DA15TTA
DE12TT12
Kiến trúc máy tính 21/02/2017 C51.202 Tối 18:30 4 Tự luận 120  
29 03 Trần Văn Khánh CA15XD
CA14XD
Sức bền vật liệu 2 21/02/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 120  
30 02 Nguyễn Đức Hiệu DB13KD11 Trang bị điện 21/02/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 60  
31 02 Trần Văn Khánh DA14XDDC
DA14XDDC
DA13XD
Sức bền vật liệu 2 22/02/2017 C51.202 Tối 18:30 3 Tự luận 120  
32 01 Thạch Thị Viasana CA15KD
CA14KD
Vi mạch tương tự và số 22/02/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 90  
33 02 Nguyễn Thanh Tần DA14KD Điện tử công suất 22/02/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 75  
34 1 Đặng Hoàng Vũ DA15CKC
DA15CNOT
Sức bền vật liệu 22/02/2017 C51.202 Tối 18:30 26 Tự luận 90  
35 1 Trịnh Quốc Việt CN1
(DA13TT)
Lập trình hướng đối tượng 22/02/2017 C51.202 Tối 18:30 5 Tự luận 75  
36 1,2 Nguyễn Khắc Quốc DA13TT Quản trị dự án CNTT 23/02/2017 C71.202 Chiều 13:50 2 Báo cáo vấn đáp 1 buổi  
37 01 Nguyễn Khắc Quốc CA14TT Công nghệ phần mềm 23/02/2017 C71.202 Chiều 13:50 1 Báo cáo vấn đáp 1 buổi  
38 01 Phạm Tấn Hưng CA15KD
CA14KD
Đo lường điện 23/02/2017 C51.202 Tối 18:30 17 Tự luận 90  
39 04 Bùi Phước Hảo DA14XDDC Cấp thoát nước 23/02/2017 C51.202 Tối 18:30 4 Tự luận 120  
40 06 Lê Thanh Tùng TH14DCNB; TH15DCN Kỹ năng tiếp cận và PTNN 23/02/2017 C51.202 Tối 18:30 3 Tự luận 75  
41 01 Võ Phước Hưng DA13TT An toàn hệ thống & AN mạng 23/02/2017 C51.202 Tối 18:30 3 Tự luận 90  
42 04 Võ Minh Huy VB15XD10 Cơ học kết cấu 1 23/02/2017 C51.202 Tối 18:30 6 Tự luận 120  
43 01 Phan Thị Phương Nam DA14TT Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 23/02/2017 C71.201 Tối 18:30 2 Báo cáo vấn đáp 1 buổi  
44 11 Lê Thanh Tùng CA14KD Kỹ năng tiếp cận & PTNN 24/02/2017 C21.203 Chiều 13:00 1 Báo cáo vấn đáp 1 buổi  
45 01 Trịnh Quốc Việt DA15TTA Đồ họa ứng dụng 24/02/2017 C11.309 Chiều 13:50 1 Thực hành 1 buổi  
46 03 Bùi Phước Hảo CA14XD Kết cấu thép - gỗ 1 24/02/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 120  
47 2 Phan Văn Tuân TH15SOT Hệ thống điện - điện tử ô tô 24/02/2017 C51.202 Tối 18:30 6 Tự luận 60  
48 01 Nguyễn Thái Sơn DA15TTB Kiến trúc máy tính 24/02/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Trắc nghiệm 75  
49 02 Huỳnh Hữu Trí DB13XD11 Kết cấu thép - gỗ 1 24/02/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 100  
50 02 Phạm Tấn Hưng TH15DCN
TH14DCNB
Cảm biến ứng dụng 24/02/2017 C51.202 Tối 18:30 8 Tự luận 90  
51 04 Trần Thanh Vũ CA16XD Vật liệu xây dựng 24/02/2017 C51.202 Tối 18:30 11 Tự luận 60  
52 01 Nguyễn Thanh Hiền TH15ND Vận hành hệ thống điện 17/02/2017 C31.202 Sáng 7:00 5 Thực hành 1 buổi  
53 01 Phạm Thị Trúc Mai TH15TMT; TH14TMT Lập Trình Web  21/02/2017 C71.103   Sáng  7:00 5 Thực hành 1 buổi Liên hệ giáo viên
54 02, 03 Phan Thế Hiếu TH15ND Thực hành đo lường điện  24/02/2017  C21.101  Sáng  7:00 11 Thực hành 1 buổi Liên hệ giáo viên
Ghi chú:                                    

- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

- Sinh viên kiểm tra lịch và phản hồi thông tin về phòng giáo vụ trước ngày 15/02/2017

(Các lớp sắp lịch thi cận ngày do trùng lịch thực tập)

- Lick vào mã lớp để xem danh sách dự thi

Lần cập nhật cuối (Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 15:48)