THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 ĐỢT 1 NĂM 2016-2017

HĐ THI HỌC KỲ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HĐ THI HỌC KỲ KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
                     
LỊCH THI LẦN 2 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016-2017
Ngày đánh giá: từ ngày 11/01/2017 đến ngày 12/01/2017
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV Hình thức thi Thời gian Ghi chú
1 03 Võ Minh Huy VB15XD10 Anh văn chuyên ngành (XD) 11/01/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 75 VLVH
2 03 Võ Minh Huy DA13XD Quản lý dự án xây dựng 11/01/2017 C51.202 Tối 18:30 4 Tự luận 90  
3 04 Huỳnh Văn Hiệp CA14XD Quản lý dự án xây dựng 11/01/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 120  
4 02 Trần Thanh Vũ

CA15XD

CA13XD

Địa chất công trình 11/01/2017 C51.202 Tối 18:30 3 Tự luận 60  
5 01 Tăng Tấn Minh DA15CK Kỹ thuật nhiệt 11/01/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 75  
6 02 Trần Văn Khánh DB14XD11 Sức bền vật liệu 1 11/01/2017 C51.202 Tối 18:30 6 Tự luận 120 VLVH
7 06 Trần Văn Khánh VB15XD10 Sức bền vật liệu 2 12/01/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 120 VLVH
8 01 Thạch Ngọc Phúc TH15CKC Máy cắt kim loại 11/01/2017 C51.202 Tối 18:30 6 Tự luận 90  
9 02 Trần Thị Bích Hạnh DA15KDB Mạch điện 2 11/01/2017 C51.202 Tối 18:30 7 Tự luận 75  
10 2 Võ Phước Hưng TH15TMT An toàn hệ thống & AN mạng 11/01/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 90  
11 04 Nguyễn Vy Thanh DE15XD10 Tin học chuyên ngành 1 11/01/2017 C11.305 Tối 18:30 4 Thực hành 1 buổi VLVH
12 03 Nguyễn Vy Thanh DB13XD11 Tin học chuyên ngành 2 11/01/2017 C11.305 Tối 18:30 7 Thực hành 1 buổi VLVH
13 01 Trần Thị Bích Hạnh DA15KDA
DA13DCN
Mạch điện 2 11/01/2017 C51.202 Tối 18:30 19 Tự luận 75  
14 02 Ngô Gia Truyền DA13XD Bê tông dự ứng lực 12/01/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 90  
15 01 Hà Thị Thúy Vi CA15TT Cơ sở dữ liệu 12/01/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 90  
16 03 Lê Thị Thùy Lan DA14QVA Thương mại điện tử 12/01/2017 C51.202 Tối 18:30 3 Tự luận 90  
17 02 Nguyễn Thanh Hiền DB13KD11 Ngắn mạch trong hệ thống điện 12/01/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 120 VLVH
18 05 Từ Hồng Nhung CA14XD Kết cấu bê tông cốt thép 2 12/01/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 120  
19 02 Nguyễn Vũ Lực DA13CKC Phương pháp gia công áp lực 12/01/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 60  
20 02 Trần Thị Bích Hạnh DA15KDB Hàm biến phức &Phép BĐ Laplace 12/01/2017 C51.202 Tối 18:30 2 Tự luận 75  
21 01 Lê Thị Thùy Lan

DA13K

DA12QKD

Thương mại điện tử 12/01/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 90  
22 03 Nguyễn Vy Thanh DA15XD Vẽ kỹ thuật xây dựng 2 12/01/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 60  
23 04 Lê Thanh Tùng TH15ND Nhà máy nhiệt điện 12/01/2017 C51.202 Tối 18:30 1 Tự luận 90  
24 2 Lê Thị Thùy Lan TH15TMT Điện toán đám mây 12/01/2017 C11.302 Tối 18:30 7 Báo cáo 1 buổi  
 

Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

- Nếu có trùng lịch học sinh viên phải phản hồi về phòng giáo vụ khoa (C51.101)  trước ngày 05/01/2017 để khoa tiện sắp xếp. Sau thời gian trên phòng giáo vụ khoa không giải quyết khiếu nại liên quan.

- Sinh viên nhấp vào mã lớp đề xem danh sách thi lần 2

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 14:01)