THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỌC KỲ II 2015-2016

THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN CÁC LỚP ĐẠI HỌC

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

              Được sự chỉ đạo của Trưởng Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, phòng Giáo vụ Khoa thông báo đến các lớp Đại học tham gia xét điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 theo quyết định củ số 1791/QD-ĐHTV ngày 01 tháng 11 năm 2011 về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh trường Đại học Trà Vinh.

Thời gian:

- Các lớp tham gia xét từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/12/2016

- Xét hội đồng khoa từ ngày 05/12/2016 - 08/12/2016

- Niêm yết và thông báo kết quả ngày 12/12/2016

Hình thức:

Lớp trưởng hoặc đại diện lớp tải các file liên quan về cho lớp tiến hành chấm điểm bao gồm:

1/ Biên bản họp lớp

2/ Bảng đánh giá rèn luyện

3/ Hướng dẫn chấm (nếu cần)

4/ Bảng tổng hợp đánh giá theo lớp

DA12KD                                                              DA14CKC                                                               DA15CK

DA12XD                                                              DA14CNOT                                                            DA15DT

DA13CKC                                                           DA14DT                                                                  DA15KDA

DA13CNOT                                                        DA14KD                                                                  DA15KDB

DA13DCN                                                          DA14KDB                                                                DA15TTA

DA13DT                                                              DA14TT                                                                    DA15TTB

DA13KDHT                                                        DA14XD                                                                   DA15XD

DA13TT

DA13XD

             Sau đó gửi trực tiếp các bảng 1/4/ cho cô Hà (C51.101), đồng thời gửi bảng 4/ về email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. theo thời gian trên.

                    Mọi thắc mắc liên quan chấm điểm rèn luyện liên hệ cô Hà: 0987 888 561