THÔNG BÁO TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

                 Buổi tư vấn liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng,  pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Bộ giáo dục và đào tạo, của Tỉnh, nội quy quy định của Trường

Thời gian: Từ ngày 07/11/2016 đến 11/11/2016

Địa điểm: Sảnh khu hiệu bộ - Khu 1 Trường Đại học Trà Vinh

Đối tượng tham gia: Toàn thể viên chức, công chức, học sinh, sinh viên thuộc Trường

xem chi tiết thông báo