THÔNG BÁO HỌC BỔNG TÀI TRỢ NĂM 2016-2017 (BỔ SUNG)

 
(Trích thông báo số 102/TB-CTSV-HS ngày 14/10/2016)
THÔNG BÁO

V/v đề cử sinh viên nhận học bổng tài trợ

“Viện Hàng hải Thủy sản thuộc Đại học Memorial of Newfoundland (MI)”

 và học bổng “The Foundation de la Chenelière

 

1. Học bổng của “Viện Hàng hải Thủy sản thuộc Đại học Memorial of Newfoundland (MI)”:

1.1.  Đối tượng:

-  Sinh viên con của gia đình thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo hoặc điều kiện hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

-  Có thành tích học tập đạt từ loại khá trở lên. Có điểm rèn luyện loại khá, tốt trở lên và biết tu dưỡng đạo đức tốt (lấy kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2015-2016 xét học bổng).

- Sinh viên chưa từng nhận học bổng tài trợ trong năm 2016.

1.2.  Số lượng hồ sơ phân bổ:

Stt Đơn vị Số lượng hồ sơ Ghi chú
1 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 01
2 Khoa NN VH NT KM NB 01
3 Khoa Sư Phạm 01
4 Khoa Quản trị VP - Việt Nam học - Thư viện 01
5 Khoa Hóa học ứng dụng 01
6 Khoa Nông nghiệp - Thủy sản 02
7 Khoa Kinh tế, luật 01
8 Khoa Ngoại ngữ 01
9 Khoa Y - Dược 01

1.3.  Quy định chung và thời gian:

-  Các Khoa họp xét chọn sinh viên đúng đối tượng nhận học bổng. Sinh viên được đề cử nhận học bổng tài trợ, điền đầy đủ vào mẫu đính kèm và gửi lại Khoa. Khoa nhận mẫu và lập danh sách, hồ sơ học bổng và đề nghị đến Phòng Công tác SV-HS xem xét cấp học bổng tài trợ theo quy định.

- Phòng Công tác sinh viên, học sinh kết hợp với nhà tài trợ xét chọn ra 05 suất (200 CAD/ suất) (khi phát học bổng nhà trường sẽ quy ra tỉ giá tương đương VND).

-  Thời gian gởi về văn phòng khoa: đến hết buổi sáng ngày 20/10/2016.

-  Thời gian trao: dự kiến ngày 24/10/2016

1.4.  Hồ sơ gồm:

1/ Đơn xin theo mẫu đính kèm

2/ Bảng điểm học kỳ 1 năm 2015-2016

3/ Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm 2015-2016

4/ Bản sao có chứng thực hộ nghèo, cận nghèo, bảng chính giấy xác nhận gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn.

2. Học bổng “The Foundation de la Chenelière”:

2.1.  Đối tượng:

-   Sinh viên đang theo học hệ chính quy, con của những gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc điều kiện kinh tế khó khăn.

-   Có thành tích học tập đạt từ loại khá, giỏi trở lên (lấy kết quả học tập và rèn luyện năm học 2015-2016 xét học bổng).

-   Có điểm rèn luyện loại tốt trở lên và biết tu dưỡng đạo đức.

-  Tiếp tục học ở trường trong năm sau đó.

2.2.  Số lượng hồ sơ phân bổ:

Stt Đơn vị Số lượng hồ sơ Ghi chú
1 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 01
2 Khoa NN VH NT KM NB 01
3 Khoa Sư Phạm 01
4 Khoa Quản trị VP - Việt Nam học - Thư viện 01
5 Khoa Hóa học ứng dụng 02
6 Khoa Nông nghiệp - Thủy sản 01
7 Khoa Kinh tế, luật 02
8 Khoa Ngoại ngữ 01
9 Khoa Y - Dược 02

2.3.  Hồ sơ gồm:

1/ Đơn xin theo mẫu đính kèm

2/ Bảng điểm năm học 2015-2016

3/ Điểm rèn luyện năm học 2015-2016 hoặc học kỳ 1 năm 2015-2016

4/ Bản sao có chứng thực hộ nghèo, cận nghèo, bảng chính giấy xác nhận gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn.

Ghi chú: Sinh viên được nhận học bổng phải trải qua đợt phỏng vấn của GS. Võ Văn Trương. Do đó các Khoa đề nghị số lượng sinh viên nhận học bổng theo số lượng quy định để dự đợt phỏng vấn và xét chọn ra 05 suất (300 CAD/ suất) (khi phát học bổng nhà trường sẽ quy ra tỉ giá tương đương VND).

-  Thời gian gởi về văn phòng Khoa: đến hết ngày 26/10/2016.

-  Thời gian trao: dự kiến trong tháng 11/2016