Cơ sở vật chất

   Hiện nay Khoa Kỹ thuật và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý 20 phòng thực hành các chuyên ngành điện - điện lạnh, điện tử - viễn thông;  12 xưởng các chuyên ngành cơ khí - động lực, nữ công, xây dựng; 8 phòng máy vi tính ở khu I và 2 phòng máy vi tính ở Khu II

  phongmay

Ảnh: Phòng máy vi tính

Danh sách nhân viên kỹ thuật phụ trách quản lý phòng/xưởng cụ thể như sau:

STT

Nhân viên Quản lý

Tên Phòng/xưởng

Đơn vị Quản lý

Ghi chú

1

Phạm Quốc Nhu

Xưởng TH Điện

BM Cơ khí – Động lực

 

Xưởng TH Ô tô

Xưởng TH Xe gắn máy

Xưởng TH Tiện

2

Mai Quốc Dũng

Xưởng TH Hàn

Xưởng TH Máy kéo

Xưởng TH Động cơ

Xưởng TH Nguội

3

Đoàn Công Chánh

Xưởng xây dựng

BM Xây dựng

 

4

Nguyễn Văn Lợi

Phòng TH QDM Điện

BM Điện – Điện lạnh

 

Phòng TH Điện lạnh

Phòng TH ĐL Điện

Phòng TH PLC

Phòng TH CNTĐH

Phòng TH ĐDD&CN

Phòng TH Lưới điện

Phòng TH TB Điện

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Sen

 

 

 

 

Phòng TH KT số

BM Điện tử - Viến thông

 

Phòng TH Tổng đài

Phòng TH Truyền số liệu

Phòng TH KT âm thanh

Phòng TH KT hình ảnh

Phòng TH ĐT công suất

Phòng TH PLC

Phòng TH TT quang

Phòng TH mạch ĐT

Phòng TH Vi xử lý

Phòng TH Cơ điện tử

Phòng TH đo lường và điều khiển bằng máy tính

6

Trần Văn Út Ngay

Phòng máy Khu II

BM CNTT

 

7

Phạm Thanh Hải

Phòng máy 13, 14, 15, P9

8

Trần Văn Kết

Phòng máy 16, 17, P7, 18

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 18 Tháng 5 2016 14:41)

 
Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Ngọc Hà