Danh sách Ban cán sự

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ năm học 2017-2018 có 43 lớp thuộc các bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, 11 lớp liên thông hệ vừa làm vừa học (tính đến tháng 03/2018) với tổng số sinh viên, học viên là 1.128 người.

Danh sách chi tiết ban cán sự các lớp   tại đây

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 08 Tháng 3 2018 14:26)

 
Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Ngọc Hà